מחירון בוק אישי ופורטרט בטבע

צילום של שעה בפארק או סביבה אורבנית

20 תמונות בעריכה וריטוש מקצועי

גלריה דיגיטלית להורדת תמונות ישירה

1200 ש"ח

המחיר כולל מע"מ

 

 

בוק אישי, פורטרט בטבע

לא יימסר חומר גלם מצילומים, אך ורק תמונות ערוכות! /על מנת לשריין את מועד הצילום נדרשת חתימה על הסכם עבודה ותשולם מקדמה / את יתרת התשלום יש לשלם בסיומו של יום הצילומים, אלא אם סוכם אחרת עם הצלמת / בכל מקרה של ביטול או דחייה ללא התראה מוקדמת של עד 3 ימים לפני מועד הצילום- לא תוחזר המקדמה אל המשלם / זמן ביצוע עבודה הוא עד 21 ימי עבודה או אם סוכם אחרת עם הצלמת / ט.ל.ח.